delivery

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1
0:00
 
4:00
 
8:00
 
12:00
 
16:00
 
20:00
 
0:00
2 3 4 5 6 7 8
0:00
 
 
 
 
 
 
 
4:00
 
 
 
 
 
 
 
8:00
 
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
 
 
0:00
9 10 11 12 13 14 15
0:00
 
 
 
 
 
 
 
4:00
 
 
 
 
 
 
 
8:00
 
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
 
 
0:00
16 17 18 19 20 21 22
0:00
 
 
 
 
 
 
 
4:00
 
 
 
 
 
 
 
8:00
 
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
 
 
0:00
23 24 25 26 27 28 29
0:00
 
 
Wednesday
Morning 00-04
Thursday
Morning 00-04
Friday
Morning 00-04
Saturday
Morning 00-04
Sunday
Morning 00-04
4:00
 
 
Wednesday
Morning 04-08
Thursday
Morning 04-08
Friday
Morning 04-08
Saturday
Morning 04-08
Sunday
Morning 04-08
8:00
 
 
Wednesday
Morning 08-12
Thursday
Morning 08-12
Friday
Morning 08-12
Saturday
Morning 08-12
Sunday
Morning 08-12
12:00
 
Tuesday
Afternoon 12-16
Wednesday
Afternoon 12-16
Thursday
Afternoon 12-16
Friday
Afternoon 12-16
Saturday
Afternoon 12-16
Sunday
Afternoon 12-16
16:00
 
Tuesday
Evening 16-20
Wednesday
Evening 16-20
Thursday
Evening 16-20
Friday
Evening 16-20
Saturday
Evening 16-20
Sunday
Evening 16-20
20:00
 
Tuesday
Night 20-00
Wednesday
Night 20-00
Thursday
Night 20-00
Friday
Night 20-00
Saturday
Night 20-00
Sunday
Night 20-00
0:00
30
0:00
Monday
Morning 00-04
4:00
Monday
Morning 04-08
8:00
Monday
Morning 08-12
12:00
Monday
Afternoon 12-16
16:00
Monday
Evening 16-20
20:00
Monday
Night 20-00
0:00
Next month